Nasze Koło zajmuje się działalnością naukową, jak również konfrontowaniem teorii z praktyką. NKCh umożliwia bowiem pracę w poszczególnych grupach badawczych, a także zajmuje się organizacją konferencji, sympozjów, czy też pokazów doświadczeń chemicznych. Znajdą więc w nim swoje miejsce zarówno osoby planujące karierę naukową, jak i osoby, które chcą rozwijać umiejętności praktyczne. Przynależność do NKCh daje możliwość rozwijania swoich pasji, pogłębiania wiedzy, a także kontaktu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Dzięki prezentowaniu wyników swoich badań na konferencjach naukowych, czy też rozwijaniu umiejętności pracy w zespole, działalność w kole daje nieograniczone możliwości rozwoju osobistego i zdobycia praktycznego doświadczenia.

Działalność NKCh obejmuje:

a)      zrzeszanie studentów zainteresowanych:

  • rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu nauk chemicznych i pokrewnych,
  • reprezentowaniem Wydziału Chemii UAM,
  • realizacją projektów badawczych,
  • popularyzowaniem nauk chemicznych,

b)      uczestnictwo w zebraniach członkowskich,

c)      pracę w formalnych grupach badawczych,

d)      wygłaszanie referatów i odczytów,

e)      uczestnictwo i organizację konferencji, sympozjów, szkół,

f)       współorganizację imprez dydaktyczno-informacyjnych,

g)      organizację pokazów doświadczeń chemicznych,

h)      publikowanie strony internetowej,

i)        współpracę z innymi kołami naukowymi.

Zobacz także:

» Pokazy Doświadczeń Chemicznych

» Ogólnopolska Szkoła Chemii

» Sympozjum w Jeziorach