Ogólnopolska Szkoła Chemii (OSChem) to konferencja naukowa organizowana przez ASSChem, czyli Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii. ASSChem jest nieformalną organizacją założoną jesienią 1994 roku celem integracji studentów z poszczególnych kół chemicznych, jak również wymiany doświadczeń naukowych. Pierwsza Ogólnopolska Szkoła Chemii Jesień ’94 w Jugowicach została zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Chemii (KCSCh) „Allin” PWr z Wrocławia. Wówczas obok spotkań czysto towarzyskich odbyły się prezentacje naukowe studentów. Wysoki poziom Szkoły spotkał się z aprobatą środowiska naukowego uczelni, dlatego też postanowiono kontynuować spotkania. W ten sposób Ogólnopolska Szkoła Chemii na stałe wpisała się w kalendarz naukowych spotkań i jest organizowana do dziś.

Szkoły Chemii odbywają się regularnie – wiosną i jesienią – przez kolejno wytypowane koła naukowe z całej Polski. Podczas konferencji mamy możliwość zaprezentowania wyników swoich badań lub tematów popularnonaukowych w formie prezentacji bądź posteru. Wyjazdy na Ogólnopolską Szkołę Chemii dają szansę nie tylko na rozwój naukowy, pogłębianie wiedzy i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami, ale również na integrację oraz poznanie ciekawych ludzi. Wieczorne gry i zabawy (np. zagadki chemiczne, gra w układ okresowy) wpływają na niepowtarzalną atmosferę tej konferencji. Każda Szkoła kończy się uroczystym bankietem, podczas którego rozdawane są nagrody za najlepsze prezentacje i postery. Właśnie to połączenie wysokiego poziomu naukowego wraz ze spotkaniami integracyjnymi nadaje OSChem wyjątkowy charakter oraz sprawia, że dla wielu osób konferencja ta stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w roku akademickim.

NKCh regularnie bierze aktywny udział w Ogólnopolskich Szkołach Chemii. Podczas przygotowywania swoich wystąpień wysoko stawiamy sobie poprzeczkę. Dlatego też nasze prezentacje lub postery są bardzo często doceniane podczas OSChem, efektem czego są liczne nagrody otrzymywane przez reprezentantów naszego koła. Co więcej NKCh niejednokrotnie występowało w roli organizatora OSChem (2011 – Karpicko, 2016 – Koszuty). Ostatnio organizowana przez nas XLIX OSChem jesienią 2018 roku w Obrzycku spotkała się z niezwykłą aprobatą zarówno ze strony uczestników z innych kół, jak i zaproszonej kadry akademickiej.