Naukowe Koło Chemików UAM serdecznie zaprasza na:

XXIX Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach

Które odbędzie się w dniach

17-19.11.2023 r.

w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach

Na tej stronie umieszczane będą informacje i aktualności dotyczące sympozjum.


➙          05.10.2023 r. – Otwarcie rejestracji uczestników.

➙          31.10.2023 r. – Zamknięcie rejestracji.

Opłata za uczestnictwo wynosi 50 zł i należy uiścić ją do 31.10.2023 r.

(wliczony jest m.in. koszt pakietu konferencyjnego oraz wyżywienia)

Uwaga: osoby spoza UAM dodatkowo opłacają nocleg w cenie 30,00 zł za dobę.

Abstrakty należy wysyłać na adres kolchem@amu.edu.pl najpóźniej do dnia 31.10.2023 r.
W temacie prosimy wpisać: Abstrakt – Imię i nazwisko

Wzór abstraktu dostępny tutaj: [Abstrakt-wzór]

Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach jest adresowane szczególnie dla obecnych, honorowych i byłych członków NKCh, a także dla studentów i doktorantów chemii oraz nauk pokrewnych.

Liczba uczestników jest ograniczona!

Rodzaj wystąpień: wystąpienie ustne o tematyce popularnonaukowej lub z badań własnych.

Język konferencji: polski / angielski

Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność na oficjalnym zakończeniu konferencji.

Konferencja odbywa się w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach koło Poznania.

Zdjęcie uczestników XXVI Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach

Zdjęcie przedstawia uczestników XXV Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach, które odbyło się w listopadzie 2021 roku

Zdjęcie przedstawia uczestników XXV Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach, które odbyło się w listopadzie 2021 roku


Czym jest Sympozjum NKCh w Jeziorach?

Zobacz relacje z poprzednich edycji:

http://kolchem.web.amu.edu.pl/xviii-ogolnopolskie-sympozjum-nkch-uam-w-jeziorach/

http://kolchem.web.amu.edu.pl/xvii-ogolnopolskie-sympozjum-w-jeziorach/