Naukowe Koło Chemików
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydział Chemii UAM,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
Pokój 1.42

[fa type=”envelope-square”] kolchem@amu.edu.pl