We wtorek 14 maja o godzinie 12:00 odbędą się eliminacje do konkursu Chemia kołem się toczy. Eliminacje odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem portalu Microsoft Forms. Maksymalny czas na rozwiązanie testu to 120 minut. Test składa się z 8 pytań otwartych związanych z kategoriami widniejącymi na kole w drugim etapie. Drużyna może za każde pytanie otrzymać maksymalnie 10 punktów. Dodatkowo, jeżeli tak wynika z treści zadania, zespół ma szansę na otrzymanie dodatkowych punktów. Wszyscy zgłoszeni członkowie drużyny rozwiązują wspólnie jeden arkusz.

Podczas eliminacji uczniowie powinni mieć dostęp do kartek oraz długopisów. Do odpowiedzenia na pytania nie potrzebne są układ okresowy ani inne karty maturalne. Nie potrzebny jest również kalkulator. Uczniowie powinni korzystać jedynie z wiedzy własnej. Uczniowie by odpowiedzieć na pytania w wyznaczonym czasie powinni współpracować efektywnie w grupie dzieląc się zadaniami i wymieniając spostrzeżeniami. Po wspólnym uzgodnieniu finalnej odpowiedzi powinna ona zostać wpisana w wyznaczone do tego pole

Uczniowie muszą rozwiązywać test eliminacyjny w szkole, pod opieką nauczyciela niedysponującego kwalifikacjami niezbędnymi do nauczania chemii. W przypadku, gdy szkoła zgłosiła dwie drużyny, należy każdej drużynie zapewnić osobne pomieszczenie, w celu zapewnienia wygodnych warunków komunikacji wewnątrz grupy bez możliwości kontaktu z konkurującymi uczestnikami

Link do formularza testowego zostanie przesłany na adresy mailowe opiekunów drużyn 13 maja.