Goście XXIX Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM

w Jeziorach:

prof. UAM dr hab. inż. Jędrzej Walkowiak

prof. ITB dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński

 

 

dr Urszula Kozłowska

dr Michał Antoszczak