XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików UAM w Jeziorach

W dniach 22-24.03.2013r. w Wielkopolskim Parku Narodowym odbyło się XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików UAM w Jeziorach.
Zakończenie sympozjum zostało uwieńczono wręczeniem nagród za najlepsze wystąpienia.

I miejsce Joanna Fabrowska „Ekstrakcja nadkrytyczna- innowacyjna metoda otrzymywania wyciągów z alg jako komponentów kosmetycznych”

II miejsce Marcin Konopka „Trans-1,2-diaminocykloheksan w syntezie bicyklicznych ligandów organicznych”

III miejsce Katarzyna Kowalska „Indukowana wysokim ciśnieniem przemiana fazowa pirazyny”

W kategorii najlepszego występnie dla doktoranta wyróżnianie otrzymał
mgr inż.  Damian Paliwoda „Ciśnieniowe przemiany kryształów molekularnych”