Rok 2014 Rokiem Krystalografii

ONZ ogłosiło rok 2014 Rokiem Krystalografii (IYCr2014).
Obchodom międzynarodowym patronuje UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Krystalografii (IUCr), a w Polsce odbywają się one pod patronatem Komitetu Krystalografii PAN, Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego oraz Polskiego Towarzystwo Chemicznego.

Zapraszamy do odwiedzania strony
http://www.iycr2014.org/