Nowy członek honorowy

Szóstego października 2014 roku w wyniku głosowania do grona członków honorowych dołączyła mgr Magdalena Grzelak.

m.grzelak

W 2013 Magda objęła stanowisko Prezesa NKCh. Była wielokrotnie nagradzana podczas Ogólnopolskich Szkół Chemii oraz Ogólnopolskich Sympozjów NKCh w Jeziorach. Każdy z nas może śmiało zazdrościć jej ocen, bo otrzymała stypendium rektora dla najlepszych studentów I stopnia. A żeby tego było jeszcze mało, świetnie spisywała się jako organizator konferencji w Jeziorach. Godnie reprezentowała nas na Radzie Wydziału. A ponadto była jeszcze członkinią Zespołu Redakcyjnego NKCh.

Za wszystkie lata, poświęcone chwile, rady oraz pomoc w rozwijaniu naszej kariery naukowej serdecznie Ci, Magdo, dziękujemy.