XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii w Lubeni

W dniach 30 kwietnia – 4 maja członkowie NKCh UAM uczestniczyli w XLII Ogólnopolskiej Szkole Chemii w Lubeni, której organizatorem było Koło Naukowe „Esprit” Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Spośród naszych reprezentantów w gronie nagrodzonych znalazły się następujące osoby:

  • 1 miejsce referat badania własne Anna Jenczak „Wpływ ciśnienia na kryształy β-D-mannozy”
  • 2 miejsce poster badania własne Marcin Walczak „Zastosowanie reakcji hydrosililowania w syntezie nowych pochodnych silseskwioksanów”
  • 2 miejsce poster popularnonaukowy Marcin Konopka „Zgubne skutki nieznajomości chemii –zatrucia związkami manganu”
  • wyróżnienie dladoktoranta Dawid Frąckowiak „Nowe germanowe winylopochodne silseskwioksanów oraz ich kompleksy z rutenem – synteza, struktura i reaktywność”

 

Dodatkowo, po przedstawieniu oferty zostaliśmy wybrani w głosowaniu tajnym na organizatorów XLIV Ogólnopolskiej Szkoły, która  ma odbyć się w dniach 30.04-4.05.2016r. w miejscowości Koszuty pod hasłem „Poznaj Naszą Chemię”.

Pozostałe osoby, które wzięły udział w konferencji to:

Malwina Gabryel „Tritylowe raportowanie chiralności” poster popularnonaukowy

Marta Pakiet „Steroidowe quasi-podandy”  referat badania własne

Mikołaj Szymański „Jak zostać królową?” referat popularnonaukowy

Adam Zarecki „Synteza nowych pochodnych estrów kwasów nikotynowego i izonikotynowego z łącznikiem ksylilowym” poster badania własne

Maciej Skrodzki „Acylowanie winylosilanów – aspekty syntetyczne i mechanistyczne” poster badania własne

Małgorzata Bołt „Zastosowania dendrymerów w medycynie i naukach biologicznych” poster popularnonaukowy