XX Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach

Za nami już XX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach!

W związku z jubileuszem OS NKCh UAM, konferencja zyskała wyjątkowy format. Odbyły się 4 wykłady zaproszonych gości, w tym dwóch osób związanych z organizacją pierwszej edycji sympozjum (zapisane kursywą):

  • dr hab. Tomasz Grzyb „Jak uzyskać proces up-konwersji w nanomateriałach i gdzie to zjawisko może być wykorzystane?” (WCh UAM; Członek Honorowy NKCh UAM)
  • dr Dorota Jakubczyk „Fungal natural products: cure or poison?” (Uniwersytet Loratyński w Nancy; Członek Honorowy NKCh UAM)
  • dr Adam Kubas „Nowe aspekty mechanistyczne aktywacji tlenu molekularnego” (Instytut Chemii Fizycznej PAN; Członek Honorowy NKCh UAM)
  • prof. UAM dr hab. Marcin Molski „Substancje i metody przeciwstarzeniowe część II. Aktualny stan badań i perspektywy” (WCh UAM)

Tym razem przyznano aż 5 nagród:

  • I miejsce: Katarzyna Wolska za referat popularnonaukowy pt. „Właściwości fotofizyczne i fotochemiczne tricyklicznych pochodnych zasad purynowych w aspekcie zastosowań biomedycznych”
  • II miejsce: Aleksandra Skoczeń za referat popularnonaukowy pt. „Nitrowy analog katalizatora Grubbsa-Hoveydy II generacji – polski akcent w badaniach nad metatezą olefin”
  • III miejsce: Adrian Walkowiak za referat popularnonaukowy pt. „Metal królów w skali nano”
  • nagroda specjalna przyznana przez Komitet Honorowy NKCh UAM: Natalia Jurga za referat z badań własnych pt. „Up-konwersja w nanoluminoforach fluorkowych”
  • wyróżnienie dla doktoranta: Karolina Kordek za referat z badań własnych pt. „Water splitting using self-supported, high-performance, bifunctional elecatalysts based on activated carbon cloth”

Sympozjum zostało uświetnione również spacerem po Wielkopolskim Parku Narodowym, podczas którego rolę przewodnika obrał prof. Marcin Molski, dzieląc się z nami wiedzą nt. historii okolicznych cudów natury, a także tych będących wytworem ludzkich rąk.

Do zobaczenia już na kolejnym, XXI OS NKCh UAM w Jeziorach! 😉

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z naszego wyjazdu, które wykonała mgr Dorota Bartkowiak.

[masterslider id=”22″]