Idee chemii kwantowej

            Drugie, poprawione wydanie podręcznika chemii kwantowej znanego profesora nauk chemicznych Lucjana Pieli jest z wielu względów pozycją wyjątkową w literaturze przedmiotu.

Tematyka prezentowana w książce należy do trudnych zarówno w kontekście zrozumiałego jej wykładania, jak i odbioru. Na szczególną pochwałę zasługuje zatem prosty język dzieła, dzięki któremu szeroka gama problemów chemii teoretycznej wyłożona zostaje czytelnikowi w sposób łatwy i przystępny. Wiedza staje się dla Niego dostępna, co umożliwia studiowanie wybranych zagadnień na wielu poziomach. Umiejętność przekazania w sposób obrazowy treści, które do tej pory były zawiłymi układami równań to zdolność godna podziwu.

Każde z prezentowanych zagadnień opatrzone zostało w adnotację dotyczącą jego twórcy, odkrywcy. Poszerzony został w ten sposób kontekst historyczny, który w podręczniku przedstawiony został bardzo pobieżnie – jest on jedynie dodatkiem, a nie myślą przewodnią. Daty i nazwiska zostały umiejętnie wplecione w opisy zjawisk, modeli i teorii, dopełniając w ten sposób całość.

Jednym z głównych założeń książki jest usystematyzowanie wiedzy w strukturę drzewa, które jest dla czytelnika przewodnikiem i punktem odniesienia. Stworzono tym sposobem możliwość nieliniowego przedstawienia treści, ujęte zostały one w swego rodzaju diagram zależności. Pień stanowi klasyka bazująca na mechanice kwantowej. Zaczyna się Postulatami, prowadząc przez równanie Schrodingera dla stanów stacjonarnych, przez rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, metody pola średniego do metod uwzględniających korelację elektronową. Koronę drzewa stanowią liście i gałęzie będące poszerzeniem wcześniej przedstawionych teorii, ich współczesnych odniesień i nowych ujęć.

            Podręcznik skierowany jest zarówno do studentów chemii, jak i początkujących wykładowców. Czy jest to książka dla specjalizujących się w dziedzinie chemii teoretycznej? Jak nadmienia sam autor: „I tak, i nie. […] Można by uznać, że wybierając na drzewie trasę dla początkujących  (minimum), student otrzyma swój pierwszy kurs chemii kwantowej. Z drugiej strony pełny zestaw rozdziałów daje Czytelnikowi wgląd w wiele zaawansowanych problemów chemii kwantowej (adresowanych m.in. do doktorantów)”. Podręcznik podejmuje tematykę w kontekście bardziej teoretycznym niż doświadczalnym. Dodatkowo opatrzony został w aneksy specjalistyczne: dla Czytelników, którzy chcą wykonywać obliczenia za pomocą mechaniki lub dynamiki molekularnej, zainteresowanych spektroskopią, reakcjami chemicznymi, badaniami dużych i małych molekuł bądź chemią i fizyką ciała stałego. Dla szczególnie zainteresowanych załączono rozdziały związane z problematyką realności.