Technologia Chemiczna. Przemysł Nieorganiczny

            Biorąc do ręki książkę Technologia Chemiczna. Przemysł Nieorganiczny byłem pełen obaw. Na początku zauważyłem bardzo ładną oprawę graficzną tejże książki. Niestety grubość tej książki bardzo mnie przeraziła. Co później …

Idee chemii kwantowej

            Drugie, poprawione wydanie podręcznika chemii kwantowej znanego profesora nauk chemicznych Lucjana Pieli jest z wielu względów pozycją wyjątkową w literaturze przedmiotu. Tematyka prezentowana w książce należy do trudnych zarówno …

Nanochemia – podstawowe koncepcje

Szybki rozwój nanotechnologii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wpłynął znacząco na rozkwit nanochemii, która jest głównym tematem monografii „Nanochemia-podstawowe koncepcje”. Tematyka o której mowa należy do niezwykle złożonych, głównie ze …

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne

            Ostatnio na rynku pojawiła się nowa pozycja książkowa Wacława Królikowskiego pt. „Polimerowe kompozyty konstrukcyjne”. Książka ta należy do gatunku popularnonaukowych i porusza zagadnienia chemii polimerów związanych z dziedziną inżynierii …