Nanochemia – podstawowe koncepcje

Szybki rozwój nanotechnologii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wpłynął znacząco na rozkwit nanochemii, która jest głównym tematem monografii „Nanochemia-podstawowe koncepcje”. Tematyka o której mowa należy do niezwykle złożonych, głównie ze względu na mnogość powiązań z innymi dziedzinami nauki. Wpływa to głównie na trudności z jej właściwą interpretacją. Dlatego też jedni z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie przygotowali podręcznik, który prezentuje interdyscyplinarny przekrój dotychczasowej wiedzy z zakresu nanochemii.

Podręcznik można podzielić na trzy główne części, z których pierwsza skupia podstawowe pojęcia dotyczące nanochemii. Tłumaczą one czytelnikowi czym jest ta dziedzina, jakie są jej główne obiekty zainteresowania oraz podstawowe prawa nią rządzące.

W drugiej części autorzy prezentują najbardziej popularne materiały wykorzystywane dotychczas w nanotechnologii chemicznej, takie jak: krzemionka, złoto, polidimetylosiloksan (PDMS), selenek kadmu (CdSe), tlenek żelaza oraz węgiel. Warto nadmienić, iż każdy przedstawiony materiał zostały scharakteryzowany przez pryzmat powierzchni, rozmiaru, samoorganizacji, defektów struktury, bionanoukładów czy bezpieczeństwa pracy. Wpływa to znacząco na przejrzystość przedstawianego materiału i ułatwia w przyswajaniu informacji.

Trzecia część podręcznika prezentuje rzeczywiste wyniki badań, prowadzonych w prestiżowych ośrodkach badawczych. Zostały w nich poruszone problemy badawcze, które mają na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy oraz zrozumienia idei nanochemii. Pojawił się również rozdział dotyczący diagnostyki, który zawiera opis technik mikroskopowych, dyfrakcyjnych, spektroskopowych oraz wielu innych, wykorzystywanych w nanochemii. Autorzy krótko scharakteryzowali wyżej wspomniane metody by skoncentrować się przede wszystkim na przedstawieniu informacji, które w ich wyniku można uzyskać. Ponadto uwieńczeniem podręcznika jest rozdział dotyczący wyzwań stawianych nanochemii. Rzetelne przedstawienie wizerunku tej dziedziny, jej mocnych stron oraz trudności, z którymi się dotychczas boryka zachęca sprzymierzeńców, ale również przeciwników nanotechnologii chemicznej do przeczytania tej monografii.

„Nanochemia-podstawowe koncepcje” jest bardzo ciekawą pozycją dla osób, które stawiają pierwsze kroki w nauce skali nano. Jednocześnie dla osób będących na wyższym stopniu zaawansowania w tej dziedzinie podręcznik ten umożliwi łatwe usystematyzowanie wiadomości, a bibliografia na końcu każdego rozdziału umożliwi poszerzenie horyzontów.

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej oraz biotechnologii czy medycyny. Znajdą w nim również ciekawą lekturę osoby pragnące poznać prawdziwe oblicze nanotechnologii chemicznej.